Любовта, работата и познанието са изворите на живота. Те трябва и да го ръководят.

Вилхелм Райх

Стартира записването на специализанти за новата учебна година

Здравейте,

Вие сте в сайта на Института за Неорайхианска Аналитична Психотерапия, град София. Това е школа с 20-годишна история в България. Подготвяме психотерапевти в метода неорайхианска аналитична психотерапия, който възприема човека в неговата цялост – тяло, душа и психика. Нашето обучение дава не само теоретични знания, но и практически умения.

Какво е психотелесна психотерапия?

Събития

Информационна среща, 18 септември

 Заповядайте на инфомационна среща за обучение в БИНАП на 18 септември 2017 г. от 18:00 ч. в офиса на института на ул. Черномен 5, гр. София

Обучението в БИНАП ви дава правото да работите като психотерапевт и сертификат, валиден в цяла Европа, както и познания и практически умения в нашия терапевтичен метод, който вижда човека като органично цяло – ум, емоции, тяло.

Видео лекции