Виргиния Захариева

Психотерапевт и писател. Има магистърска степен по българска литература и психология в СУ “Климент Охридски”. Специализирала е Неорайхианска аналитична психотерапия през 1997- 2002 г. Работи в областта на индивидуалната и груповата терапия. Нейният стил съчетава достиженията на Западната телесноориентирана психотерапия и философията и практиката на Изтока. Член е на: Борда Иститута по неорайхианска аналитична психотерапия и  на Българското Неорайхианско Психотерапевтично Дружество. Индивидуален член е на Европейската асоциация по телесна психотерапия. Индивидуален член е и на Българската асоциация на психотерапевтите. Нейният сайт е: www.zvergi.com

Проф. Захарина Савова

Професор З. Савова, е Доктор по медицина, преподавател във Факултета по Обществено Здраве към Медицински Университет – София.
Тя е магистър по “Клинична психология” и “Обществено здраве и здравен мениджмънт”. Има придобита специалност по “Икономика на здравеопазването” и “Медицинска педагогика” към МУ-София. Член е на Съвета по Медицинска наука към МУ-София. Следдипломната й специализация е по Неорайхианска аналитична психотерапия и Когнитивно-поведенческа психотерапия. Индивидуален член е на Европейската Асоциация по Телесна Психотерапия, на Българското Неорайхианско Психотерапевтично Дружество, на Българската Асоциация по Психотерапия. Председател е на борда на Българския Институт за Психотелесна Психотерапия. Била е председател на етичната комисия на Българското Неорайхианско Психотеравпевтично Дружество.
Web site: www.z-savova.com

Мадлен Алгафари

Психолог, психотерапевт, писател, режисьор – завършила психология в СУ “Св. Климент Охридски” и режисура за куклен и драматичен театър през 1991 г., следдипломната специализация по Неорайхианска аналитична психотерапия през 1998 г., член на Българско Неорайхианско Психотерапевтично Дружество, член на съюза на учените в България – секция “Психология и педагогика”, член на Българска Асоциация по Психотерапия. Член е на борда на Българския Институт за Психотелесна Психотерапия. Индивидуален член на Европейската Асоциация по Телесна Психотерапия.
Web site: www.madlenalgafari.com