Мисия и ценности

Мисия и ценности

 

Мисия

Ние подготвяме специалисти за отговорната професия психотерапевт. Предлагаме задълбочено образование в областта на психотелесната терапия – Неорайхианска аналитична психотерапия.

Цел

Работим за балансиране и осъзнаване на отделния индивид като част от едно развито общество, в което хората са здрави, свободни, щастливи и създаващи блага.

Основни принципи

Нашите основни принципи и ценности са: ЖИВОТ В ЛЮБОВ, РАДОСТ, РАБОТА, ЗНАНИЕ, ДИСЦИПЛИНА, ДОВЕРИЕ, ИСТИНА И ПРОСТОТА.