Кои сме ние

Кои сме ние?

Български Институт по Неорайхианска аналитична психотерапия има за основен предмет на дейност организиране на четиригодишна следдипломна специализация по Неорайхианска аналитична психотерапия с цел обучение на специалисти, които да работят за баланса на тяло, дух и психика на отделния индивид като част от едно развито осъзнато общество. От 1994 г. до днес, без прекъсване, всяка есен започва обучението си нов випуск. Всеки наш специализант е препоръчително да членува в Българското Неорайхианско Психотерапевтично Дружество — професионалната организация на неорайхианските психотерапевти. Последната е член на Българската Асоциация по Психотерапия (БАП) от 2008 год. и Европейската Асоциация по Психотелесна Терапия (EABP) от 2010 г.

От април 2012 Български Институт по Неорайхианска аналитична психотерапия е акредитиран като Европейски психотелесен тренинг институт от Форума на тренинг институтите към Европейската Асоциация по Психотелесна Терапия и отговаря на всички нейни тренинг стардарти.

 

История:

 

През 1994 г. Международна академия за обмен и развитие на културата и науката – /Аcademia per la promozione internazionale della cultura e della scienza – APICS – Лугано, Швейцария/ и Westdeutsche academie – Mulheim /WA–Германия/ в академично сътрудничество със СУ “Св. Климент Охридски” и Медицински университет – София организират първия в България курс за следдипломна специализация по психотелесна терапия /неорайхиански модел/.

През 2000 г. се регистрира Фондация “Валдо Бернаскони” у нас и продължава обучителната дейност, развивана от представителството на APICS и WA.

От началото на 2011 г. фондация “Институт за Психотелесна Психотерапия” (ИПП), със седалище: град София, България, е приемник на горните организации.

От април 2012 Институтът за Психотелесна Психотерапия е акредитиран от Европейската Асоциация по Психотелесна Терапия.

От 2017 г. Институтът носи името “Фондация “Български Институт по Неорайхианска аналитична психотерапия”, за да специфицира конкретния си терапевтичен метод сред множеството психотелесни подходи в света.