Преподаватели

Проф. Захарина Савова, дм

 1. Еволютивна психология. Увод в телесните психотерапии – Неорайхиански модел.
 2. Медицинска психология.
 3. Психосоматика.
 4. Психотерапия на зависимостите – свободно избираем
 5. Сексология.

Мадлен Алгафари

 1. Психоантропология.
 2. Психодиагностика – BBCT, BBI.
 3. Практикум ВВСТ, ВВI. – свободно избираем
 4. Биоенергиен масаж.

Виргиния Захариева

 1. Междуличностни комуникации.
 2. Психология на творческия процес.
 3. Биоенергийно дишане.

Тинка Митева

 1. Динамична психология – I част.
 2. Динамична психология – II част.
 3. Психодиагностика.

Станислава Тончева

 1. Групова психотерапия.
 2. Динамична психология – III част.
 3. Неофройдизъм.

Петър Кралев

 1. Биоенергетика.

д-р Ирен Мановска

 1. Неврология и ендокринология.

Доц. д-р Тони Дончев

1. Обща психиатрия и психопатология.

2. Психофармакология.

Тодор Стефанов

1. Пропедевтична психология.

2. Основни понятия в психоанализата.

д-р Антон Даракчиев

1. Анатомия и физиология.

Светла Банкова

 1. Психотерапията като бизнес. – свободно избираем

Цанко Цанков

 1. Психотерапевтична работа с деца. – свободно избираем

Супервайзори

 • проф. Захарина Савова, дм
 • Виргиния Захариева
 • Мадлен Алгафари
 • Тинка Митева
 • Станислава Тончева
 • Цанко Цанков