Контакти

Oфис
адрес:

гр. София 1000,
ул. “Черномен” №5

Офис Мениджър
Мирослава Тошева
тел: 0882907990
email: office@ibpt.eu

 

Българско Неорайхианско Психотерапевтично Дружество
neoraihianstvo.org
info@neoraihianstvo.org

Виргиния Захариева

Председател на борда на Института по неорайхианска аналитична психотерапия.
Сайт: www.zvergi.com
Еmаil: virginia.zaharieva@gmail.com
GSM: 0888 814 995

проф. дмн захарина савова

Член на борда на Института по неорайхианска аналитична психотерапия
Сайт: www.z-savova.com
Е-mail: zasavova@abv.bg
GSM: 0887 608 255

Мадлен Алгафари

Член на борда на Института по неорайхианска аналитична психотерапия
Сайт: www.madlenalgafari.com
Еmail: madlenalgafari@abv.bg
GSM: 0888 335 042
Адрес: София-1000, ул. “Чумеpна” 3