Академична програма

Месец

 

дата курс предмет Преподавател
Октомври 2017 6.10

от 19.00ч

19 и 20 курс Групова супервизия Виргиния Захариева
07-08.10

 

19 и 20 курс Творчески процес Виргиния Захариева
14-15.10

 

22 курс Еволютивна психология

Лаб. група

проф.Захарина Савова
21-22.10

 

21 курс Психодиагностика

Лаб.група

Тинка Митева
Ноември

 

04-05.11. 22 курс Динамична психология – I част; лаб. група Тинка Митева
11-12.11

 

21 курс Основни понятия в психоанализата

Лаб. група

Тодор Стефанов
18-19 .11 19 курс Симулации

 

Мадлен Алгафари
24.11

от 19.00ч.

19 и 20 курс Групова симулация Станислава Тончева
25-26.11

 

20 курс Групова терапия

Лаб. група

Станислава Тончева
Декември

 

02-03.12 22курс пропедевтика Тодор Стефанов
07-13.12

07-10-Мадлен, Вержи, Ина

11-13- Jean Loic Albina – задължително за всички настоящи и бивши студенти – тренингът е съвременна актуализация на психотелесните теории

19, 20, 21, 22 Тренинг Вержи, Мадлен, Ина

 

 

Януари 2018г.

 

06-07.01 21 курс Неофройдизъм

Лаб. гр

Станислава Тончева и Тодор Стефанов
13-14.01

 

22 курс Психоантропология

Лаб. група

Мадлен Алгафари
20-21.01 19 курс Симулация

 

Виргиния Захариева
26.01

 

19 и 20 курс Групова супервизия Тинка Митева
27-28.01 20 курс Психофармакология

 

Лаб. група

Доц. Д-рТони Дончев

Кремена Станилова

Февруари 2018г. 03-04.02 22 курс Динамична психология – II част

Лаб. група

Тинка Митева
10-11.02 21 курс

 

Психиатрия

 

Лаб. Гр.

Доц.д-р Тони Дончев

Даниела Манолова

16.02 19 и 20 курс

 

Групова супервизия Мадлен Алгафари
17-18.02

 

20 курс Масаж

Лаб. Гр.

 

Мадлен Алгафари
24-25.02 19 курс Психосоматика

Лаб. гр.

Проф.Захарина Савова

 

Март 2018г. 03-04.03 21 курс Динамична –III част

Лаб. група

Станислава Тончева
10-11.03 22 курс Дишане

Лаб. гр.

Виргиния Захариева
16.03 19 и 20 курс Групова супервизия Проф. Захарина Савова
17-18.03 19 курс и 20 курс Симулации Проф.Захарина Савова
24-25.03 Практикум ВВСТ и ВВI Факултативен Мадлен Алгафари
Април 2018г. 31март-

01 април

21 курс Медицинска психология

Лаб. гр.

Проф.Захарина Савова
14-15.04. 22 курс

 

ВВСТ

Лаб.гр.

Мадлен Алгафари
20.04.

От 19.00ч.

19 и 20 курс Групова супервизия Станислава Тончева
21-22.04 19 и 20 курс Биоенергетика

Лаб. гр.

Мартин Чолаков
28-29.04. 20 курс Симулация Станислава Тончева
Май – 2018 11-12-13. 05. Финалан  изпит-

Теория и индивидуални сесии

  Виргиния Захариева, Захарина Савова, Мадлен Алгафари, Доц. Д-р Тони Дончев

Тинка Митева

 

21- 27.05 19, 20, 21, 22 курс Тренинг

Финален изпит – групова терапия

Виргиния Захариева, Захарина Савова, Мадлен Алгафари,Тинка Митева
Юни 2018 02-03.06 22 курс Анатомия

Лаб. гр.

Д-р Антон Даракчиев
09-10.06 21 курс Психофармакология

Лаб. гр.

Доц.д-р Тони Дончев

Десислава Караджова

16-17 .06 19 курс Сексология

Лаб. гр.

Проф.Захарина Савова

Д-р Антон Даракчиев

23-24.06 Всички курсове-

факултативен

Терапевтична работа с деца Цанко Цанков
Юли 2018г. 30 юни -01 юли 21 курс Симулация

 

Виргиния Захариева
07-08.07 22 курс Неврология

Лаб. гр.

Д.р Ирен Мановска

Деница Белоконска

21-22.07

 

19 и 20 курс Симулации Станислава Тончева

 

Дати за:

  • предаване на Дипломна работа – 01.12 .2017г. Ако дипломната работа не е предадена до тази дата, кандидатът няма да може да се яви на финален изпит през тази учебна година.
  • подаване на документи за явяване на Финален изпит – 28.02.2018г.
  • Финален изпит – теория и индивидуални сесии – 11,12,13.05.2018г.