Изисквания към студентите

Професията психотерапевт е отговорна професия, затова при подбора на кандидати ние провеждаме личен разговор, интересуваме се от професионалния и житейски път, образованието и умението на кандидата да се изразява устно и писмено.

Институтът за Неорайхианска аналитична психотерапия приема студенти, които:

  • имат културата на себеанализ и стремеж към личностно развитие
  • имат задълбочен интерес към духовни практики
  • са готови да се подложат на лична терапия
  • са способни да дават и получават
  • имат вътрешна необходимост да живеят в истина, труд, простота и любов
  • са зрели личности, мотивирани да се учат за психотерапевти
  • да развиват в себе си усет за толерантност и етика