Кои са Вилхелм Райх и Александър Лоуен?

Вилхелм Райх (1897–1957) завършва медицина във Виена и придобива слава като един от най-надарените психоаналитици около Зигмунд Фройд. Негов принос е теорията за връзката между характера на човека и мускулните блокажи в тялото му. С утежняване на политическата атмосфера във времето между двете световни войни и идването на власт на Адолф Хитлер започват преследванията на идеите, работата и личността на Вилхелм Райх. Райх показва огромна ерудираност и познание в области като психонализата, културната антропология, биологията, философията, икономиката, социологията, литературата. Негови идеи повлияват на писатели и мислители като Александър Лоуен, Фриц Пърлс, Пол Гудман и др.

Неорайхианската теория на Проф. В. Бернаскони заимства като основен теоретичен постулат теорията за характеровата броня – “записването” на травмиращите емоции в тялото под формата на мускулни блокажи.