Кой е проф. Валдо Бернаскони?

Професор Валдо Бернаскони е роден в Швейцария през 1945. Завършва клинична психология, антропология и медицина. През 1980 година основава в Лугано-Швейцария Международната Неорайхианска школа за подготовка на специалисти по психотелесна терапия в специфичния метод Неорайхианска аналитична психотерапия, който събира в себе си познания по антропология, психоантропология, социална психология, аналитична психотерапия, обща медицина,  невронауки, психосоматика и др. Бернаскони съчетава професията на практикуващ психотерапевт с академична, преподавателска и писателска дейност. Той е създател на Терапията на петте движения. Петте движения са синоним на основните поведенчески модели, усвоявани във всяка една от еволютивните фази на ранното детство. Аналитичната част в терапията той съчетава със специфични физически движения и преживелищни опити, които имат за цел да активират или деактивират блокираните мускулни групи и да извадят натрупано психично и емоционално съдържание в тях. Специфичната работа с тялото позволява да се доведат подсъзнателните травматични съдържания до нивото на съзнанието, да бъдат преработени терапевтично и това да “отпуши” пътя към задоволяване на потребностите, постигане на удоволствие и себеосъзнатост. Всички терапевтични школи използват когнитивното ниво като отправна точка за работа с емоционалното. Психотелесната терапия използва освен когнитивния и още един “вход” към емоционалното ниво – нивото на тялото, в което са записани травмиращите емоционални съдържания.

Професор Валдо Бернаскони е автор на многобройни монографии върху теми, свързани с цвета, антропологичната психология, биоенергетиката и специфичния, създаден от него метод “Терапия на петте движения”. Автор е и на двата диагностични инструмента: цветния биоенергиен тест B.B.C.T. – Bernasconi Bioenergetic Colour Test и BBI – Bernasconi Bioenergetic Inventory.

Неорайхианската терапия включва изследване, разбиране и лечение на хора с психологични, екзистенциални и психосоматични проблеми. Огромен е приносът на този метод и в сферата на превенцията и профилактиката на психотелесното здраве.

Основни трудове на проф. Валдо Бернаскони:

 • “Chromoterapia” (“Хромотерапия”), Изд. Ottaviano, Milano, 1981
 • “BBCT: analisi della personalita e del carattere” (“ВВСТ: анализ на личността и характера”) Изд. IRC – Press, 1985, 1991
 • “Colore e bioenergia” (“Цвят и биоенергия”), Изд. Ottaviano, Milano, 1986
 • “Il potere della comunicazione” (“Властта на комуникацията”), Изд. Gli Archi, Torino, 1987
 • “Glossario della psicologia delle relazioni umani” (“Речник по психология на човешките взаимоотношения”), Изд. IRC &mndash; Press, 1990
 • “Terapia dei cinque movimenti” (“Терапия на петте движения”), Изд. IRC – Press, 1992
 • “Id: storia dell’evoluzione” (“ID: история на еволюцията”), Изд. IRC – Press, 1994
 • “Човекът в чекмеджета”, Изд. Лаков Прес, София, 1999
 • “Come curarsi con medicina alternativa” (“Как да се лекуваме с алтернативна медицина”), Изд. Il Mosaico, 1998
 • “Анорексия, булимия и затлъстяване от хиперфагия”, Лаков Прес, 2001
 • “Невроза на властта”, Лаков прес, София 2002
 • “Неорайхиански теории”, Лаков прес, 2004
 • “Perche proprio io?” (“Защо именно аз?”), Изд. Форум Кризалиде, 2004
 • “И ето го хомо невротикус нормалис”, “Джуниър партнърс” 2007